בר אבידן

חצויה בין שמים וארץ. בין מזרח למערב. מאמינה באהבה על כל גווניה. בוראת בימים אלה עולם שלם המורכב מ"משחקי הבקבוק".