טיפות של אינטימיות

טיפות של אינטימיות

טיפות של אינטימיות

 

אני שומרת לך את כל אותם הרגעים

הקטנים שחוויתי במהלך היום,

דברים שראיתי,

קטעי עיתונים, משפט מספר.

 

אני נוצרת אותם בלב

ומחכה לרגע שנפגש,

אז אעביר אותם ביני לבינך.

 

אתה תספר לי כל מה שלא ספרת.

גם אתה שומר עבורי רגעים של יום יום.

 

***

להשכיח במעט אהבה

 

לו יכלו הימים להגלות על גבם הרחק כוחך,

לו יכלו הלילות לכבות היותך בחשכה היורדת

ובאוושת הליל לו יכלו חלומות להסיט מהם זכר עורך.

לו יכלו הרוחות לא לשאת עוד על כנפיהן את דמותך.

לו יכלו יבשות להרחיק מתק ריחך.

לו יכלו מחשבות למחות את דמותך.

ריס נופל מצמרתו של עץ

מרפרף בצלו חלוש ורפה

אך נוכחותו בך איתנה.

לו יכלו הכוחות לעמוד נגדך

להשכיח במעט אהבה.

 

*** 

אהבתי לא ים

 

אהבתי לא ים.

לא רגע נוגעת

ורגע נסוגה לאחור

ולא כמו הים

לא סוערת בליל

ובבקר נעה באוושה חלושה.

 

אולי הליכתי דומה לו או שמא דומות לו נשימותיי

אך אל תשווה לבי אליו.

אהבתי

לא כמו הים.

               

אין בה גלים.

היא כמו עצמה,

כפי שהיא פה,

נוכחת.

 

*** 

משורר חיי

 

אל תקבור אותנו בתוך המילים

ותצמצם אהבתנו אל אותם משפטים.

את ריח השדות בו עשינו אהבה,

מבט עיניים שניפגש,

יד רכה אשר ליטפה.

את החיבוק החם והצחוק המשותף

שעבר כחוט ביני לבינך.

מחשבות שחלקנו,

זמנים של תשוקה.

אל תהפוך לשיר

את המקום בו הייתה אהבה.

אל תשורר אותי ואותך.

 

*** 

 

רק אהבה דיברנו. רק אהבה

 

כשנגענו כל אחד החליק באצבעות מרוגשות את הקמטים של השני

פיסלנו זה את זו כך שלא נרגיש את הסדקים.

 

תחת מעטה בלתי נראה אך חזק

הדפנו את המילים הצורמות

את כל אותם הרגעים התפלים

הזמנים בהם הניצוץ בעיניים נעלם לרגע.

 

נצמדנו בזיכרוננו אל גלי התשוקה,

ומצמצנו הלאה את היומיום.

דחקנו היטב את שחיקת ההיכרות בינינו.

 

אני ואתה, רק אהבה דיברנו, רק אהבה.

***

לפרופיל של שירי ראב הקליקו כאן

קרדיט תמונה: UNSPLASH

אורחים בלב

בלוג האירוח של אמור. כאן יתארחו מפעם לפעם מי שמדברים אהבה שוטף ואין להם בלוג, כי אין בית בלי אורחים, ואנחנו הכי אוהבים לארח.